Maksuvaikeuksien kanssa ei kannata jäädä yksin. Tilanteesta kannattaa keskustella avoimesti asiantuntijan kanssa. Yrittäjälle maksuvaikeudet saattaa olla uusi ja ainutkertainen tilanne, mutta rahoitusalalla toimivalle tilanne on jokapäiväinen asia. PUROlla olemme tottuneet auttamaan yrittäjiä näiden haasteiden äärellä.

PURO Financen yhteistyökumppani Intrumin maksuviivetutkimus kertoo, että maksuviiveellisten yritysten määrä on kasvanut vuodessa noin 7,5 %:lla vuoden takaiseen verrattuna. Maksuviiveidenmäärä on kasvanut erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla. Myös konkurssien määrä on kasvanut ja niiden suhteen vaikeuksia on ollut erityisesti rakennusalalla. Suomen Asiakastiedon tilaston mukaan alkuvuoden aikana on mennyt konkurssiin jo 676 yritystä. Tämä on korkein määrä 15 vuoteen ja 30 % enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastojen mukaan konkurssiin on asetettu erityisesti rakennusliikkeitä, peräti 150 kappaletta. Mukana on myös isompia ja pidempään toimineita yhtiöitä. Isompien yhtiöiden konkurssit ja velkasaneeraukset puolestaan aiheuttavat ongelmia pienemmille yhtiöille. Tällä hetkellä monilla muillakin yrityksillä on orastavia maksuongelmia.


Älä mieti velkasaneeraukseen hakeutumista liian pitkään!


Velkasaneeraukseen pääsyn edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys. Ennen saneeraushakemuksen jättämistä syntyneet velat ja laskut ovat saneerausvelkoja. Näitä saneerausvelkoja koskee yrityssaneerauksessa maksu- ja perintäkielto. Näille veloille sovitaan velkasaneerauksessa oma maksuohjelma.

Saneerausohjelman jättämisen jälkeen syntyneet velat on maksettava niiden erääntyessä. Eli yrityksen kassavirran tulee riittää juoksevien maksujen maksamiseen, esimerkiksi yrityksen täytyy pystyä maksamaan yrityksen vuokrat ja palkat. Tämän vuoksi velkasaneeraukseen hakeutumista ei kannata siirtää liian pitkälle, sillä pidempiaikaisella maksukyvyttömyydellä on yleensä vaikutusta yhtiön liiketoimintaan ja kassavirtaan. Pidemmät maksuvaikeudet ja sen aiheuttamat maksuhäiriöt vaikuttavat yhtiön toimintaedellytyksiin ja liian pitkään kitkuttelemalla kassavirta voi tyrehtyä niin pahasti, että velkasaneeraukseen pääsemisen edellytykset eivät enää täyty.

Yrityksen kannattaa miettiä tarkkaan koska on oikea hetki hakeutua saneeraukseen, jotta yrityksen kassavirta turvataan saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen.


Yrityssaneeraushakemukselle on vaikutusta myös laskurahoitukseen


Yrityssaneeraushakemuksen vireille tulolla on vaikutusta myös laskurahoitukseen. Eli ennen saneeraushakemuksen vireille tuloa rahoitetut laskut ovat saneerausvelkoja. Nämä laskut tulevat normaalitilanteessa poismaksetuiksi, kun ostaja maksaa laskun. Joskus voi tosin käydä niin, että laskun maksaja menee itse konkurssiin eikä maksa laskua. Tällöin rahoittaja ei voi kuittaa laskua uudella laskulla vaan avoin pääoma jää osaksi saneerausvelkaa. Koska laskurahoituksella on aina yrittäjän takaus, laskurahoittaja tulee perimään avoimeksi jäävää pääomaa takaajalta. Yrittäjän kannattaakin varmistaa ennen yrityssaneeraushakemuksen jättämistä, että kaikki laskut ovat aiheellisia ja ostajat ovat maksukykyisiä sekä aikovat maksaa laskut eräpäivinään. 


Laskurahoitus on monelle yritykselle keskeinen työkalu kassavirran turvaamisessa, joten jos yritys käyttää laskurahoitusta ja miettii velkasaneeraukseen hakeutumista, yrityksen tulee ehdottomasti olla hyvissä ajoin yhteydessä laskurahoitusyhtiöön ennen saneeraukseen hakeutumista. Näin turvaamme, että yhtiön kassavirta on mahdollisimman vahva juuri saneeraukseen hakeutumisen jälkeen. 


Entä mietitkö konkurssiin hakeutumista?


Jos yritys on maksukyvytön eli sen varat ja tulot eivät riitä sen velkojen maksuun, yrityksen vaihtoehtona on käytännössä velkasaneeraus tai konkurssi. Jos yhtiön tulot eivät riitä juoksevien kustannusten kattamiseen, ainoaksi vaihtoehdoksi jää konkurssiin hakeutuminen. 


Jos käytössäsi on laskurahoitus, sinun kannattaa etukäteen miettiä myös sen tilannetta. Jos yrityksesi päätyy konkurssiin ja kaikki ostajat eivät maksa lähettämiäsi laskuja, tilanne voi olla se, että avointa laskurahoituspääomaa ei saada kuitattua avoimista laskuista. Tällöin rahoittaja kääntyy jälleen takaajana toimineen yrittäjän puoleen ja yrittäjä joutuu maksamaan pois avoimen velan. 


Esimerkiksi rakennusalalla joillain yrityksillä tuntuu olevan käytäntönä, että osa alihankkijan konkurssin yhteydessä osa urakkalaskuista reklamoidaan ilman hyväksyttävää syytä ja jätetään maksamatta. Konkurssipesän voi olla kannattamatonta lähteä riitelemään pienistä saatavista, jolloin ne jäävät konkurssipesän tappioksi. Ja tämä voi johtaa siihen, että yrittäjä joutuu jälleen kerran takaajana maksajaksi. 


Tämän vuoksi ennen konkurssia yrittäjän kannattaa varmistaa, että kaikki laskurahoituksen piirissä olevat saatavat ovat aiheellisia ja laskun saajat ovat kuitanneet laskut aiheellisiksi. 


Tilanne voidaan kartoittaa myös yhteistyössä laskurahoittajan kanssa, jolloin laskurahoittaja tekee toimitustarkastukset yhtiön puolesta. Tällöin laskujen aiheeton reklamointi tehdään vielä vaikeammaksi. Eli olethan yhteydessä laskurahoittajaan yhteydessä, jos mietit konkurssiin hakeutumista. Näin yrittäjällä on yksi murhe vähemmän konkurssiin hakeutumisen jälkeen.


PUROn aikaisemmasta blogista voit lukea miten luottotietolain muutokset helpottavat maksuvaikeuksissa olevien yritysten tilannetta.


---


PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoring- eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.


Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.


Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!